Zespół Szkół Publicznych
w Reptowie

RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie, zgodnie z art. 4 ust. 2, art. 12 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy.

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: 3-letnia praktyka w księgowości
 • co najmniej rok doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostce finansów publicznych
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
 • doświadczenie w sferze budżetowej
 • biegła znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • znajomość przepisów dot. zasad wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • lojalność
 • dyspozycyjność
 • obowiązkowość

3. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • wymiar zatrudnienia 1 etat,


4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie)

 • Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Publicznych Reptowo 96A

73-108 Kobylanka,

w terminie do dnia 12 lipca 2011 r.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko główny księgowy”.

Liczy się data stempla pocztowego.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
w uzgodnionym indywidualnie terminie.Opublikował: Magdalena Jońca
Publikacja dnia: 27.06.2011
Podpisał: Magdalena Jońca
Dokument z dnia: 27.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 044